Fjord Cruise to Pyramiden

Address: Sjøgata 2, 9008 Tromsø